KVKK Aydınlatma Metni

CEMRE GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Cemre Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. (ACCORT) olarak, siz değerli müşterilerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin işlenmesi hususunda, kişisel verilerinizin güvenliğine verdiğimiz önem ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır. 

Bu sebeple, iş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, aşağıda yer alan iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.


Veri Sorumlusunun Kimliği

Cemre Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No : 0205002218800019

Tel. No : 0 312 472 79 12

GSM : 0 549 803 19 62

Adres : Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Sk. No:12/2 Çankaya ANKARA


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; 

Sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili satış sözleşmelerinin kurulması, ifası, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, e-fatura gönderilmesi,

Açık rızanızın varlığı halinde ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarımızla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı iletişim mesajları göndermek,

Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerinizin tespiti,

Sizlere daha verimli ve iyi hizmet verebilmemiz için beğenilerinize, ziyaret ettiğiniz sayfalara, siparişlerinize ve şikayetlerinize ilişkin raporlamaların oluşturulabilmesi,   

Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,

Kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,

Satış sonrası hizmetlerin sunulması,

Üyelik, satış ve kart işlemlerinin tesis edilmesi 

Üyelik kartı ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi,

Ürün iadesi/sipariş iptali hallerinde para iadesi yapılması

Amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yine yukarıda sayılan amaçlarla ve açık rızanızın bulunması halinde, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile grup şirketlerimiz olan şu kişilerle paylaşılabilir;

(İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda ödeme hizmetleri sunucusu) … Ltd. Şti.

(SMS mesajlarının gönderimi hizmeti sunucusu) Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

Asko Tekstil San. ve Paz. Ltd. Şti.

Hukuki Sebep

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz;

Açık rızaya dayalı olarak, yukarıda sayılan amaçlarla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca,

Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca,

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ dan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, mağazalarımızda gerçekleştirdiğiniz satış ve üyelik işlemleriniz, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan anketlerimiz, internet sayfamızda gerçekleştirdiğiniz satış ve üyelik işlemleriniz, sosyal medya, dijital pazarlama ve çağrı merkezi iletişimleriniz sırasında/sonrasında, otomatik yada otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü yada elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yasal Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Cemre Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda tarafımıza ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz cevabı tarafınıza, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Talebinizin kabul edilmesi halinde, gereği Şirketimizce yerine getirilir.    

Veri Sorumlusuna Başvuru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada tarafınızca Şirketimize daha önceden bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.     


OKUDUM